Košík

Obchod: +421 904 359 191 info@mebik.sk

Renovácie: +421 904 005 261 renovacie@mebik.sk

https://mebik.sk/wp-content/uploads/2020/03/doprava3.pngDoprava ZDARMA pri objednávke nad 100€

Reklamácie, vrátenie a výmena tovaru

Ako postupovať pri výmene alebo vrátení tovaru?

Ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môžete ho jednoducho vymeniť, alebo vrátiť do 30 dní od doručenia.

Postup pri výmene / vrátení tovaru do 14 dní:

1) Vyplňte tento formulár na vrátenie/výmenu tovaru.

2) Nepoužitý tovar vložte do pôvodného obalu spolu s kópiou faktúry a vyplneným formulárom.

3) Tovar vhodne zabaľte, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu.

4) Zabalený tovar odošlite na adresu: 

Mebik s.r.o.

Česká 1

052 01 , Spišská Nová Ves


V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku! V takom prípade nebude tovar prevzatý!

4) Na e-mail info@mebik.sk nás informujte, že tovar zasielate späť. V e-maile prosím uveďte číslo objednávky. V krátkosti nám napíšte, za aký tovar chcete vrátený tovar vymeniť. V prípade, ak chcete tovar vrátiť, uveďte číslo účtu vo formáte IBAN, na ktorý Vám vrátime peniaze za tovar.

Po prijatí tovaru vykonáme jeho kontrolu a budeme Vás e-mailom informovať 
o očakávanom termíne vybavenia.

Doba výmeny tovaru je závislá na aktuálnych skladových zásobách. Ak máme tovar na sklade, požadovaný tovar zasielame obratom. O odoslaní tovaru späť k Vám budete tiež informovaný e-mailom.

V prípade ak žiadate vrátenie peňazí, budú peňažné prostriedky zaslané na Váš účet do 14 dní od prevzatia tovaru.

Aké sú podmienky, aby bolo možné tovar vymeniť alebo vrátiť?

1) Tovar je nutné vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia.

2) Tovar musí byť nepoužitý a schopný ďalšieho predaja.

3) Tovar musí byť zabalený do pôvodného obalu, ktorý nesmie byť znehodnotený.

4) Tovar nesmie byť z Vašej strany akokoľvek poškodený alebo znehodnotený.

Vo vlastnom záujme odporúčame balík poistiť vo výške ceny tovaru. (Túto službu Vám ponúknu na pošte pri odosielaní balíka). Ak bude balík stratený alebo znehodnotený pri preprave, budete môcť balík s podacím lístkom vyreklamovať a získať tak späť svoje peniaze.

Ako postupovať pri reklamácii tovaru?

Reklamačný poriadok

1. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa vada objaví. Prípadné pokračovanie v používaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

3. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, tj dobou, po ktorú pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom, alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru.

5. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

6. Závadou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie alebo nevhodného konštrukčného riešenia.

7. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

8. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Boris Šoltés – Mebik, prevádzkujúca e-shop www.mebik.sk, je oprávnená odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému vybaveniu, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb., o opatrení proti prenosným chorobám).

9. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným listom a kópiou dokladu o nákupe tovaru (faktúry) na adresu: Boris Šoltés, Za Šestnástkou 15, 052 01, Spišská Nová Ves

Postup pri reklamácii tovaru

1) Reklamovaný tovar očistite.
2) Očistený reklamovaný tovar zabaľte tak, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Pre tento prípad je najvhodnejšia krabica (nemusí to byť pôvodná krabica). 
K tovaru priložte kópiu faktúry a vyplnený reklamačný list.
3) Reklamovaný tovar odošlite na adresu:

Mebik s.r.o.

Česká 1

052 01 , Spišská Nová Ves

(Odporúčame zásielku poistiť vo výške ceny tovaru.) V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku! V tom prípade nebude prevzatý!

Akonáhle nám reklamovaný tovar dorazí,začína plynúť lehota 30 dní na vybavenie reklamácie (prípadne po dohode lehota dlhšia). O všetkých podstatných aspektoch reklamácie, akými je napr. zaslanie tovaru distribútorovi na posúdenie či vybavenie reklamácie, budete opäť informovaný/á prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Doprava zdarma nad 100€
Viac ako 1000 produktov skladom
100% Bezpečná platba
[]