Košík

Obchod: +421 904 359 191 info@mebik.sk

Renovácie: +421 904 005 261 renovacie@mebik.sk

https://mebik.sk/wp-content/uploads/2020/03/doprava3.pngDoprava ZDARMA pri objednávke nad 100€

Pravidlá súťaže mebik

Štatút súťaže "Letná SÚŤAŽ o štýlové drevené okuliare"

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
 2. Obchodné meno: Boris Šoltés – Mebik
 3. Sídlo: Za Šestnástkou 838/15A, 5201 Spišská Nová Ves, 
 4. IČO: 48148989
 5. DIČ: 1079182621
 6. Zapísaný v registri: Okresný úrad Spišská Nová Ves , č. živnostenského registra 860-23107
 7. Termín konania súťaže: Súťaž sa uskutoční v období od 24.6.2020 do 8.7.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 8. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže: Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek fyzická osoba. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec spoločnosti.
 9. Podmienky účasti v súťaži FACEBOOK: Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže uviedol do komentára počet modelov drevených okuliarov, ktoré sú na internetovom obchode www.mebik.sk + konkrétny model, ktorý chce vyhrať.
 10. Podmienky účasti v súťaži INSTAGRAM: Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže 1.) Dal follow na instagram účet 2.) Označil priateľa do komentára.
 11. Výhra: Výhrou v súťaži sú drevené okuliere na bicykel – 1x instagram + 1x facebook. 
 12. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre: Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz náhodne vyžrebovaný pomocou online generátora spomedzi platne prihlásených účastníkov .
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v komentári pod súťažou. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. 
 13. Spôsob odovzdania výhry: Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 14. Ochrana osobných údajov: je identická ako na internetovej stránke: http://www.mebik.sk/ochrana-sukromia/ . Mena súťažiacich sa použijú iba pri žrebovaní a oslovení výhercu. Neostanú archivované.
 15. Záverečné ustanovenia: Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
 16. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom/Instagramom a nie je s Facebookom/Instagramom inak spojená.
 • V Spišskej Novej Vsi, dňa 24.6.2020.
Doprava zdarma nad 100€
Viac ako 1000 produktov skladom
100% Bezpečná platba
[]